Geschiedenis

Kuriakè "wat des Heeren is."De Kuriakè Singers uit Wezep bestond in november 2014, 35 jaar en het koor telt op dit moment ruim 25 leden.
Het koor is ontstaan uit leden van de Nederlandse Hervormde Gemeente Wezep- Hattemerbroek.
Officieel zijn wij verbonden aan wijk "Vredeshoek" van deze gemeente.
Het koor is gestart als jongerenkoor, nu zingt iedereen echter mee die zich in het
koor thuis voelt.
Hetgeen wat ons samen bindt, zo zeggen de koorleden, is het verkondigen van het
evangelie en het groot maken van God Zijn Naam, door middel van onze zang.

Het repertoire bestaat uit opwekkingsliederen, bewerkte psalmen en eigen werk.
Er wordt Nederlands en Engelstalig gezongen.
De liederen worden aan het thema van de dienst of avond aangepast en aan de
wensen van de gasten.
We verlenen onze medewerking aan kerkdiensten, evangelisatieavonden,
praise-avonden, bijeenkomsten ten bate van een goed doel en weeksluitingen in
verzorgings- of verpleeghuizen.

Het koor heeft inmiddels met verschillende dirigenten mogen werken.
De eerste dirigent, dhr. V. Hooikammer, heeft ons geïnspireerd tot het opnemen
van onze eerste lp, die de naam kreeg: "Wie zaait zal oogsten."
In 1986 nam dhr. H. Witter voor 2 jaar het dirigentschap op zich.
Na deze 2 jaar nam dhr. J. Broekhuis de taak over en is
de cd: "Nooit alleen" opgenomen.

Eddy van Braam uit Almelo heeft het koor 4 jaar, van 1999 tot 2003, onder zijn hoede gehad.
Na Eddy is Jan van der Kamp uit Hasselt onze dirigent geweest, Jan heeft van 2003 tot 2008 voor het koor gestaan.
Sinds 2008 staat het koor onder leiding van Gerrit Koele uit wezep.