Welkom

Welkom op de site van de "Kuriakè Singers."

Het koor is opgericht op 25 november 1978 en bestaat uit ruim 25 leden, mannen en vrouwen, jong en oud, die elke woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de Vredeskerk in Wezep samen komen om de liederen te repeteren. We beleven veel plezier aan het samen zingen.
Onze dirigent en pianist is Gerrit Koele.

Ons repertoire bestaat uit opwekkingsliederen, bewerkte psalmen en eigen werk.
Er wordt Nederlands en Engelstalig gezongen.
We verlenen onze medewerking aan kerkdiensten, evangelisatieavonden, zangdiensten, bijeenkomsten ten bate van een goed doel en weeksluitingen in verzorgings- of verpleeghuizen. De liederen worden aan het thema van de dienst of avond aangepast.

Wilt u bij ons komen zingen?
Dan bent u van harte welkom op onze repetitieavond!